Tajemství feng shui

Jak funguje feng shui?

Chcete vědět, nakolik mohou znalosti z feng shui lidem pomoci? Odpověď závisí na tom, co dotyčná osoba očekává a zároveň nakolik je ochotná ke změně ve svém životním prostředí. Základním faktem však je, že feng shui může pomoci hodně. Pro určité lidi může mít překvapivě zázračné výsledky, zatímco pro jiné budou výsledky pouze postupné nebo jen drobné.Nečekejte však, že po aplikaci feng shui se Vám život změní o 100%.

Jedno statré čínské pořekadlo totiž uvádí pět principů úspěšnosti života, a na ty by se nemělo zapomínat:„ Nejdřív osud, pak štěstí, třetí je feng shui, pak následuje filantropie a vzdělání.“Pixmac000070299109
Horoskop nám určuje osud a cestu životem. Štěstí můžeme pomoci tím, že budeme pracovat na zbylých 4 principech. Štěstí je však převážně stav mysli. Pomocí feng shui můžeme žít v harmonii s okolním světem. Princip filantropie nám ukazuje, že nemáme myslet na odměnu. Nesobecké dávání je nám samo o sobě odměnou, která zaručeně zlepší náš život. A co se týče vzdělání, měli bychom chtít být nejlepšími. Je to však dlouhodobý proces, pro mnohé vyžadující velké úsilí.
Pokud tedy nemáte ve svém osudu zapsáno, že budete extrémně bohatí, pak žádné feng shui opatření z chudáka boháče neudělá. Přesto však většině lidem stačí, pokud se jejich finanční situace zároveň s opatřeními, která provedou, zlepší o 20 – 50 %. A to není málo!

Ale pojďme dál:
Každý člověk vstupuje do vztahů k materiálním věcem v prostředí, kde žije, a současně s tím prožívá určité pocity. Předměty umístěné v prostředí, kde žijeme, jsou projekcemi, tedy zdánlivou materializací nás samotných.Jsou symbolem toho, co žije v našem nitru a mění se tak, jak se vnitřně měníme sami. A tak nový zařizovací předmět v bytě často ukazuje na životní změnu. A pokud se blíže podíváme na symboliku předmětů a pochopíme ji, dokážeme porozumět soukromé a intimní oblasti své duše  i své současné životní situaci.. Symboly mají často velmi subjektivní a u různých lidí naprosto rozdílný význam. Tak můžeme lépe pochopit i známe rčení :“Ukaž mi svůj byt a já ti povím, jaký jsi“.

Co není feng shui

Základní zákonitosti, podle kterých celý náš svět funguje, jsou v Číně stejné, jako u nás. Přetrvávající zvyklosti a tradice, pocházející z čínské kultury, mají bohužel na svědomí to, že si mnoho lidí myslí, že feng shui je možné využít pouze v Číně. Mnohé prvky působící až příliš „čínsky“,  není však možné slepě přebírat, ale je třeba zapojit svoji tvořivost a zvolit takové symboly, které přizpůsobíme kultuře Západu, prostředí, ve kterém žijeme, symboly, které jsou nám blízké. Nemusíme tedy ve svém bytě rozmísťovat čínské bůžky a draky, jenom u nás použijeme to, co  o našem světě vyzkoumali Číňané.
Feng shui má vliv na každého bez ohledu na to, jestli si jej člověk je vědom,nebo ne.

Proč potřebujeme feng shui

Pixmac000068283023Dříve uplatňovali stavitelé západního světa při stavbě budov své goemantické schopnosti. Byly využívány při hledání energeticky bohatých kultovních míst a pak při stavbě kostelů a klášterů. Mají dodnes tak velkou sílu, že k nim každoročně putují četní návštěvníci, aby se s jejich silou spojili a načerpali ji. Vinou církevních zásahů se bohužel mnoho znalostí ztratilo, nebo bylo potlačeno.

V 21. století mnozí o těchto silách nemají ani potuchy, znalosti duše a podstaty stavby se ztratily. Stále více se objevují oblíbené „domy ze skla“.Budovy, které mají velká skleněná okna od země až po střechu, sice obstarávají více světla, ale způsobí i to, že energie rychle uniká a nedostává se jí obyvatelům takových budov. Z toho může pramenit chronický nedostatek energie, ale i peněz, protože peníze nejsou ničím jiným než energií. Takové místnosti se v létě přehřívají a lidé jsou odkázaní na klimatizaci a žaluzie, v zimě mají pocit, že v nich nikdy není opravdu teplo. Navíc, každý chodec na ulici může vědět, co se v nich děje, lidé uvnitř sedí obráceni  nechráněnými zády k oknu. Vyvolává to rovněž menší míru koncentrace. Lidé touží po ochraně, tu však mezi skleněnými plochami nenajdou.
Jeden z příkladů, kdy posuzujeme rovnováhu okolí, můžeme vidět na přírodních katastrofách. Domy postavené v údolích kolem řek mizí při povodních, zatímco vesnice uhnízděné mezi kopci jsou chráněny před přírodními živly.
Zjišťujeme stále více, že žít s přírodou v harmonii činí život snazším. Tato stará nauka u nás v posledních letech ožívá a získává znovu na významu.